Pradžia
lt

Istorijos krypties doktorantai

Eimantas GUDAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Tiškevičių giminės padėtis LDK ir Lenkijos valdančiajame elite XVI-XVII a. I p.“. Vadovas – dr.A.Dubonis (LII).

Mantas ŠIKŠNIANAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Kasdienybė vokiečių okupuotoje Lietuvoje 1941-1945 m.“. Vadovas – dr.D.Staliūnas.

Ieva ASTROMSKAITĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Atsikratymas vaikais 1918-1989 m. Lietuvoje: visuomenės paveikslas ir mentalinės transformacijos“. Vadovas – dr.D.Mačiulis.

Mindaugas PILKAUSKAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito gyvenviečių vidinė struktūra“. Vadovas – dr.G.Piličiauskas.

Aivaras POŠKA, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Žydai LDK savivaldžiuose miestuose XIV a. pabaigoje – XVII a. viduryje: teisiniai ir ekonominiai“. Vadovė – doc.dr.J.Verbickienė (VU).

Aušra TERLECKAITĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Interpretuojančios bendruomenės sovietmečiu: literatūrinio ir dailės laukų atvejų analizės”. Vadovas – doc.dr.V.Sirutavičius (LII).

Karolis TUMELIS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema „Katalikų bažnyčios santuokinės teisės sklaida ir funkcionavimas bažnytiniuose teismuose XVI a. II p. – XIX a. 5 deš.“ Vadovas – doc.dr.L.Jovaiša (VU).

Rasa LEONAVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Bona Sforca sociopolitiniame, ūkiniame ir kultūriniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kraštovaizdyje“. Vadovė – prof.dr.R.Ragauskienė (LII).

Vytenis PODĖNAS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Ankstyvųjų piliakalnių Rytų Baltijos regione raida: bendruomenių elgsenos kaitos studija“. Vadovė – dr.A.Čivilytė (LII).

Sonata ŠULCĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos SSR Rašytojų Sąjunga 1940-1964 m.: žaidimai ir žaidėjai sovietiniame literatūros lauke“. Vadovas – dr.Saulius Grybkauskas (LII).

Ieva GRINIŪTĖ-TUMELIENĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Vaiko gerovė ir rūpyba tarpukario Lietuvoje: šeima, visuomenė, valstybė“. Vadovas – dr.Č.Laurinavičius (LII).

Povilas MINTAUTAS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Nacionalizmo raida tarpukario Lietuvoje: idėjos, mitai, simboliai ir istorija”. Vadovas – dr.D.Staliūnas.

Daiva MILINKEVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Homo academicus ar apšvietos žmogus? Vilniaus universiteto profesorių ir adjunktų pasaulis (1803-1832) “ Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII);

Vilija RALYTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema “Europos veiksnys Lietuvos paveldo politikoje 1990-2015 m.“ Vadovė – dr.R.Čepaitienė (LII);

Justina SIPAVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės teismų sistemoje XVI-XVIII a.“ Vadovas – doc.dr.E.Rimša (LII);

Ramūnas ŠMIGELSKAS, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „Laidosenos raida Rytų Lietuvoje X-XIII amžiuje “ Vadovas – dr.L.Kurila (LII);

Monika ŠIPELYTĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Modernios Lietuvos valstybės idėja ir jos įgyvendinimas XIX a. antroji pusė – 1940 m.“ Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII);

Saulius SARCEVIČIUS, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Statybinės keramikos (plytos) gamybinių-technologinių procesų raida Vilniuje XIII – XVIII a.“. Vadovas – prof.dr.A.Kuncevičius (VU);

Rūta GRIŠINAITĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vaiko socializacija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984 m.): sąveikų tyrimas.“. Vadovas – dr.V.Sirutavičius (LII);

Mantas DAUBARAS, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Bioarcheologiniai neolitizacijos žymenys Pietryčių Baltijos regione“. Vadovas – prof.R.Jankauskas (VU), konsultantas – dr.G.Piličiauskas (LII);

Monika ŽEMANTAUSKAITĖ, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Ikikeramikinių bendruomenių adaptacijos ir inovacijos“. Vadovas – dr.V.Juodagalvis (LII);

Etnologijos krypties doktorantai

Aušra TELEIŠĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema “Poindustrinių vietų tapatybės ir kultūriniai procesai: Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Plungės miestų atvejai”. Mokslinė vadovė – dr.A.Čepaitienė (LII).

Audronė DARAŠKEVIČIENĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema “Vaiko socializacija šiuolaikinėje Lietuvos šeimoje ir visuomenėje”. Mokslinė vadovė – dr.R.Paukštytė-Šaknienė.

Viktorija VARANAUSKAITĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Etninės tapatybės keitimasis: Lietuvos postmodernioji architektūra ir ekologija“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII);

Jonas TILVIKAS, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Liaudies medicina Lietuvoje: tarp tradicijos ir modernumo“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII);

Inga ZEMBLIENĖ, studijų pradžia 2012-10-01. Numatoma disertacijos tema „Etniškai mišrios šeimos Lietuvoje: identiteto problemos“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII).

Informacija atnaujinta 2020-07-09 17:18